Tytuł artykułu: Oddziaływanie przepustu na warunki hydrauliczne przepływu wody w głównym rowie systemu odwadniającego stopnia wodnego Łączany

Autorzy: MAJERCZYK, A., MICHALEC, B.

Słowa kluczowe: przepust, przepustowość, krzywa przepływu

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki analizy oddziaływania przepustu, zlokalizowanego na głównym rowie „R” systemu odwadniającego stopnia wodnego Łączany na rzece Wiśle, na warunki hydrauliczne przepływu wody w tym rowie. Analiza przepustowości rowu w przekroju powyżej badanego przepustu wykazała, że przegrodzenie koryta przepustem znacząco wpływa na warunki przepływu wody w korycie. Wykazano, że istniejące światło przepustu nie jest wystarczające do przeprowadzenia przepływu miarodajnego wynoszącego 3,35 m3·s–1. Przepływ ten wyznaczono dla zlewni o powierzchni 3,62 km2, a nie 0,67 km2, jak wynika z projektu melioracji, ponieważ uwzględniono dopływy z obszaru nieobjętego projektem melioracji, skierowane do rowu opaskowego stawu Kasztelan zasilającego rów „R” w jego początkowym biegu. Przepływy większe niż 2,27 m3·s–1, w tym przepływ miarodajny, nie mieszczą się w analizowanym przekroju i powodują występowanie wód z koryta rowu. Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców i pracowników obsługi systemu stwierdzono, że zjawisko takie występuje w okresie nawalnych deszczy i powodzi.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.03

Cytowanie w stylu APA: Majerczyk, A. & Michalec, B. (2017). Oddziaływanie przepustu na warunki hydrauliczne przepływu wody w głównym rowie systemu odwadniającego stopnia wodnego Łączany. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1), 28-37. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.03

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Majerczyk & Michalec, 2017), następne powołania: (Majerczyk & Michalec, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Majerczyk, Agata, Bogusław Michalec. "Oddziaływanie przepustu na warunki hydrauliczne przepływu wody w głównym rowie systemu odwadniającego stopnia wodnego Łączany." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 75 ser., vol. 26, nr 1, (2017): 28-37. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.03.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Majerczyk, & Michalec 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.1.03, author={Majerczyk, Agata and Michalec, Bogusław}, language={polish}, title={Oddziaływanie przepustu na warunki hydrauliczne przepływu wody w głównym rowie systemu odwadniającego stopnia wodnego Łączany}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.1.03}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN75/A3/art3.pdf}, year={2017}, volume={26 (1)}, number={75}, pages={28-37}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back